VainoHattulan_johdossa_i.jpg (39736 bytes)

Viime sotien jälkeen soittokuntatoiminnan käynnistäneet veteraanit alkoivat
vähitellen väistyä 1950-luvulle tultaessa. Uuden soittajapolven kouluttaminen
uskottiin v. 1948 alkaen Väinö Hattulan huostaan. Väinön kouluista tuolloin
aloittaneista kymmenistä oppilaista ovat paikkakunnalla ja mukana rivissä nyt
50 vuotta myöhemmin Paavo Nurmela ja Jussi Lahtinen.

Takaisin